Wczytuję dane...
Model: K1001
Waga produktu: 0.3 kg
Realizacja zamówienia: 3 dni
EAN: 8309010060

Choroby pszczół

Opis:

Autor: Z. Gliński, K. Kostro, D. Luft-Deptuła 

Rok wydania: 2007

Liczba stron: 236 

Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm 

ISBN: 83-09-01006-0

Postęp wiedzy przejawiający się opracowaniem nowych metod rozpoznawania chorób i postępowania profilaktyczno-leczniczego, jak również wzrost wymogów odnośnie jakości produktów pszczelich przeznaczonych do konsumpcji człowie­ka stwarza potrzebę nowoczesnego przedstawienia zagadnień związanych z pato­logią i terapią chorób pszczoły miodnej. Szczególną uwagę zwrócono na choro­by czerwia i pszczół znajdujące się na liście B Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (Word Organisation of Animal Health), wcześniej znaną jako Między­narodowy Urząd do spraw Epizootii - OIE (Office International des Epizooties) oraz na choroby, które według obowiązującego w kraju ustawodawstwa podlegają zwalczaniu lub rejestracji.

W podręczniku uwzględniono dyrektywy Unii Europejskiej odnośnie zwal­czania chorób zakaźnych pszczół i ochrony zdrowia publicznego, wymagania sanitarno-weterynaryjne dotyczące produktów pszczelich przeznaczonych do kon­sumpcji przez człowieka i przepisy prawa farmaceutycznego dotyczące produk­tów stosowanych w terapii chorób pszczół.

Integralną część podręcznika „Patologia i terapia chorób pszczół z podstawa­mi immunobiologii" stanowią problemy związane z odpornością rodziny, sposo­bami sterowania odpornością, działaniem immunosupresyjnym patogenów i czynników środowiska.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów medycyny weteryna­ryjnej, lekarzy weterynarii i pracowników weterynaryjnych laboratoriów diagno­stycznych. Będzie on też przydatny dla pracowników służb agronomicznych, zoo­technicznych i ochrony środowiska oraz biologów zajmujących się problemami hodowli i wykorzystaniem produktów pszczelich.

Polecamy