Polityka prywatności

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawa o świadczeniu
usług droga elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu
zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgode na ich przetwarzanie
przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej
chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych
osobowych.