Wczytuję dane...
Model: K186
Kod producenta: K186
Waga produktu: 0.2 kg
Realizacja zamówienia: 3 dni
EAN: 9788361904885
Producent: Sądecki Bartnik

Książka "Mleczko pszczele i homogenat trutowy" (Wołodymyr Małychin)

Opis: 

Zasadniczo niezmienny pozostaje mój negatywny stosunek do stymulacji rodzin różnego rodzaju węglowodanowo-białkowymi paszami podczas pozyskiwania mleczka pszczelego.
Szczególną uwagę przy pozyskiwaniu i przechowywaniu mleczka zwracam na reżym technologiczny zapewniający wysoką aktywność biologiczną produktu.
Wielomateczna zimowla i rozpoczynanie sezonu z kilkoma matkami w rodzinie stwarza możliwość zasadniczo nowego sposobu przygotowania rodziny wychowującej, oraz wcześniejszego o 2-3 tygodnie rozpoczęcia odbioru mleczka.
Wyjątkowość książki i przydatność technologii pozyskiwania produktu polega na tworzeniu minigrup „Karuzela" i „Symbioza".
Co to oznacza, wyjaśniam w tym wydawnictwie, będącym wynikiem moich doświadczeń z ostatnich lat.
Na początek, moja rada dla nowi­cjuszy: bardzo ważne, żeby pszczelarzenie zaczynać pod okiem doświad­czonego, mądrego pszczelarza.
Na szczęście tak było w moim przypadku - zacząłem pierwsze kroki z pomocą doświadczonego i bardzo skrupulatnego pszczelarza.
Niestety, mimo dobrej praktyki zaraz w pierw­szym sezonie dała znać o sobie moja uboga wiedza o naturze pszczół i ich biologii.
Nawet w nazewnictwie trudno było mi się zorientować, nie mówiąc o praktycz­nym zastosowaniu tych terminów.
Dlatego w 1989 roku podjąłem decyzję, aby rozpocząć korespondencyjny kurs pszczelarstwa w Monasterze Św. Trójcy w Ki­jowie.
Po skończeniu kursu zrezygnowałem z pracy i pasieka stała się moim jedy­nym źródłem utrzymania.
Po zakończeniu specjalistycznego kursu i poprzez 30 lat praktyki brałem udział we wszystkich najważniejszych wydarzeniach z pszczelarstwa, zarówno krajo­wych, jak i zagranicznych.
W tych ważnych wydarzeniach uczestniczyłem nie jako obser­wator.
Występowałem w roli sprawozdawcy o zastosowaniu naukowych i prak­tycznych innowacji opracowanych w Ukrainie. Do dzisiaj opublikowano ponad 30 moich artykułów i monogramów w specjalistycznej prasie krajowej.
Wydano trzy moje książki traktujące o szczególnej, nowatorskiej technologii pszczelnictwa i pozyskiwaniu preparatów leczniczych od pszczół.
Każda z tych książek ma do­datek w postaci dyskietki wideo, pozwalającej na łatwiejsze przyswojenie omawia­nych zagadnień.
Oprócz tego w Internecie, systematycznie publikowane są moje filmy pozwalające na łatwiejsze przyswojenie stosowanej technologii.
Filmy te są dostępne i oglądane w około 50 krajach poprzez YouTube.
I na koniec, moje credo: pszczołom zabierać tylko nadwyżkę produkcji nie zubożając ich zapasów fizjologicznych niezbędnych dla dalszego istnienia.
Moją główną zasadą handlową jest najwyższa jakość i solidność wobec odbiorców - wtedy rynek sam się otwiera.

Polecamy