Wczytuję dane...
Model: MASKA1
Kod producenta: MASKA1
Waga produktu: 1 kg
Gwarancja: 2 lat
EAN: 5903661524166
Producent: secura

Maska ochronna z filtrami Secura 3000 CHEM

rozm. M

Opis:

Maska Secura 3000 CHEM - półmaska silikonowa ochronna może być zastosowana do odymiana apivarolem, chroni min. przed oparami kwasów organicznych.

Kompletny zestaw gotowy do użycia. Półmaska SECURA 3100po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczającymi stanowi sprzęt ochronny układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami występującymi pod postacią: aerozoli (pyły, dymy, mgły), par i gazów oraz obu tych postaci łącznie.

  • Zestaw jest złożony, gotowy do użycia. Składa się z:
  • Półmaska Secura 3000 silikonowa- 1 szt.
  • Filtropochłaniacze A2P3 - 2szt. Zestaw wyposażony jest w filtry typu GAS FILTER 3031 A2 - Pochłaniacze chronią przed gazami i parami substancji organicznych, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C. Przykładowe substancje, przed
    którymi chronią pochłaniacze: alkohole, aldehydy, estry, etery, ketony, kwasy organiczne, styren przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,5% (pochłaniacze klasy 2).
  • Osłonki aerozolowe - 2szt. Filtry SECAIR 3000.03 P3 R po skompletowaniu z dwu filtrową półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed aerozolami z cząstek stałych (pyły, dymy) i ciekłych (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza wartości 30 x NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie).

Zastosowanie

Podczas odymiania apivarolem. Do ochrony układu oddechowego przed środkami ochrony roślin w lakiernictwie a także podczas oprysku roślin. Użycie nakładanych osłonek aerozolowych chroni filtropochłaniacze przed dużymi kroplami cieczy przedłużając ich żywotność. Ochrona przydatna szczególnie wówczas, gdy stężenie aerozoli jest wysokie..

Dane użytkowe

  • Kolor może być inny niż na zdjęciu 
  • Półmaski mają dodatkową regulację na paskach, które utrzymują prawidłowe ustawienie maski przy twarzy.

Ograniczenia:

Półmaska nie chroni przed niedoborem tlenu (poniżej 17%). Zabrania się stosowania półmasek w kanałach, studzienkach, zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych (nieprzewietrznych) o niewielkiej kubaturze.

Półmaski nie należy stosować, gdy stężenie substancji toksycznych nie jest znane lub bezpośrednio zagrażające życiu, a także gdy substancje toksyczne są słabo wyczuwalne węchowo.

Atesty / Normy

Deklaracja zgodności wzoru WE

Polecamy