Wczytuję dane...

Biowet Puławy

Biowet Puławy Sp. z o.o. jest w pełni polską, nowoczesną wytwórnią leków weterynaryjnych. Poprzez swoją działalność, w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony zdrowia zwierząt i ludzi. Zabezpiecza służbę weterynaryjną, polskie rolnictwo i hodowców w skuteczne i bezpieczne leki najnowszej generacji.
Obecnie w ofercie firmy znajduje się ponad 50 preparatów obejmujących: szczepionki, preparaty diagnostyczne,  antybiotyki,  preparaty wapniowe,  sulfonamidy, środki przeciwpasożytnicze, preparaty mineralno-witaminowe  oraz  wiele innych specjalistycznych grup leków przeznaczonych dla różnych gatunków zwierząt.

Dobre tradycje
W ciągu 95 lat preparaty wytwarzane w Puławach miały znaczący udział w opanowaniu, zwalczaniu i kontroli takich groźnych chorób jak: księgosusz (wirusowa choroba bydła), gruźlica, brucelloza, rzekomy pomór drobiu, warroza pszczół.
Decydujące dla istnienia Biowetu okazały się lata 90-te. Została wtedy podpisana  ,,Uchwała o prywatyzacji zakładu w formie spółki pracowniczej’’. Po zakończeniu procesu prywatyzacji, w 1997r. wszyscy pracownicy stali się udziałowcami  i jednocześnie właścicielami przedsiębiorstwa. Z perspektywy lat okazało się, że prywatyzacja firmy jako jedna z nielicznych w Polsce, była wysoce udana.

Innowacyjność i ciągłe poszukiwanie
Biowet opiera swoją działalność na badaniach naukowych, prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę. Współpracuje z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Polsce. Zakład wspierają specjaliści ze wszystkich dziedzin medycyny weterynaryjnej w kraju i za granicą: z akademii medycznych, instytutów, wyższych uczelni politechnicznych i uniwersyteckich. Biowet  od wielu lat  kontynuuje  współpracę z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym-Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach w zakresie badań naukowych oraz państwowej  kontroli  produktów immunologicznych  prowadzonej przez PIWET  w ramach tzw. kontroli seryjnej wstępnej.

Inwestujemy w jakość i bezpieczeństwo
Celem firmy jest wytwarzanie bezpiecznych i  skutecznych produktów leczniczych, o odpowiedniej jakości, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa farmaceutycznego. Produkty są udoskonalane poprzez wdrażanie nowych technologii i metod badawczych.

Spółka posiada Wydział Preparatów Iniekcyjnych, który  jest jednym z nowocześniejszych obiektów w Polsce. Obszar  produkcyjny stanowi kompleks  pomieszczeń czystych z systemem śluz, zaopatrywanych w filtrowane powietrze za pomocą instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, zapewniającej odpowiedni gradient ciśnień między pomieszczeniami. Aseptyczne etapy procesu odbywają się w clean-roomach  klasy A/B. Wydział wyposażony jest w instalacje procesowe (wody do iniekcji, wody oczyszczonej, pary czystej, instalacji CIP, SIP) oraz nowoczesne urządzenia technologiczne wykonane w standardzie GMP. Organizacja procesów wytwórczych i zastosowane technologie, zapewniają warunki wytwarzania produktów zgodnie z europejskimi wymaganiami GMP.

W 2008 roku, został uruchomiony nowy Wydział Biologii, zajmujący się wytwarzaniem produktów immunologicznych – szczepionek i preparatów do diagnostyki in vitro. Budynek stanowi kompleks pomieszczeń czystych, wyposażonych w system śluz osobowych i towarowych wraz z instalacją klimatyzacyjno-wentylacyjną, zapewniającą odpowiedni nawiew filtrowanego powietrza i barierę ciśnieniową. Wytwarzanie produktów zgodnie ze standardami GMP zapewniają nowoczesne urządzenia i instalacje pomocnicze (wody oczyszczonej, wody do iniekcji, pary czystej, azotu, sprężonego powietrza). W wydziale znajdują się moduły do wytwarzania antygenów bakteryjnych, mykologicznych, moduł do pracy z drobnoustrojami BH-III oraz pożywkarnia. Prace z drobnoustrojami i operacje aseptyczne odbywają się pod nawiewem laminarnym kl. A/B. Nowoczesne technologie  wytwarzania zgodne ze standardami GMP jak również funkcjonujący  farmaceutyczny system zapewnienia jakości gwarantują wytwarzanie dobrych, skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych.

Potwierdzeniem wysokich standardów  jakości są certyfikaty GMP  na zgodność z Dyrektywą 2003//94/EC dla wszystkich form leków – produktów iniekcyjnych, biologicznych  i niesterylnych uzyskane  na podstawie okresowych inspekcji Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W 2014 roku zostało otwarte Centrum Badawczo – Rozwojowe, w którym realizowane są prace badawcze na różnych etapach wdrożenia, we współpracy z jednostkami naukowymi, umożliwiające wprowadzenie do oferty nowych produktów. Centrum uczestniczy również w udoskonalaniu już istniejących produktów, oraz opracowywaniu metod ich badania. W przyszłości możliwe jest prowadzenie badań na rzecz podmiotów  zewnętrznych. CBR  stworzyło również nowe stanowiska pracy.

Osiągnięcia
Osiągnięcia Puławskiego Biowetu zostały zauważone i nagrodzone przez Gremia Gospodarcze i Społeczne w Polsce.

Nagrody przyznane firmie

 • “Złota Złotówka” za dobre wyniki ekonomiczne,
 • “Lew Wśród Pracodawców”,
 • “Ambasador Województwa Lubelskiego”,
 • “Gazela Biznesu 2002r”,
 • nagrodę “Naczelnej Organizacji Technicznej”

oraz liczne nagrody  Ministra Rolnictwa. W 2004r. trzech pracowników otrzymało nagrodę naukową Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi.

Nagrody i wyróżnienia dla produktów wytwarzanych przez Biowet Puławy Sp. z o.o.

 • Bovitrichovac II – ”ZŁOTY MEDAL” przyznany na III Konferencji/Wystawie Ferma Bydła w Łomży (2010r.);
 • Rehydrat – ”ZŁOTY MEDAL” przyznany na II Konferencji/Wystawie Ferma Bydła w Łomży (2009r.);
 • Streptovac – “ZŁOTY MEDAL” przyznany na XI Międzynarodowych Targach Ferma Świń i Drobiu w Poznaniu (2008r.);
 • Streptovac – Znak ,,NOWOŚĆ” przyznany na X Międzynarodowych Targach Ferma Świń i Drobiu w Poznaniu (2008r.);
 • Tiamfenikol 25% – “ZŁOTY MEDAL” przyznany na VI Międzynarodowych Targach Ferma Bydła w Poznaniu (2006r.);
 • Mlek-test – “ZŁOTY MEDAL” przyznany na IV Międzynarodowych Targach Ferma Bydła w Poznaniu (2004r.);
 • Mastiprewent – “ZŁOTY MEDAL” – Nowa Technologia Innowacja 2003-2004.
 • Aptovac – “ZŁOTY MEDAL”  – Nowa Technologia Innowacja 2003-2004.

Jakość ceniona na świecie
Najważniejszym sprawdzianem działalności Firmy jest to, jak oceniają ją odbiorcy. Wysoka jakość produktów leczniczych oraz certyfikaty GMP na zgodność z europejskimi Dyrektywami nadane przez organ kompetentny, pozwalają na rozszerzenie kręgu odbiorców o klientów zagranicznych – Biowet  współpracuje z kontrahentami z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Węgier, Mołdawii, Uzbekistanu, Malty, Chorwacji i Hiszpanii.

Sortuj według:
Wyświetl po produktów