Wczytuję dane...
Regulamin realizacji zamówień w ramach „Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich” refundowanych przez KOWR w roku 2021.
 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji zamówień w firmie Apitec w ramach „Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich” refundowanych przez KOWR w roku 2021
 2. Produkty oferowane pszczelarzom w ramach programu "Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich” refundowanych przez KOWR pozostają w niezmienionych cenach z ubiegłego roku 2020 zaprezentowanych w „ofercie dotacyjnej na sprzęt pszczelarski na lata 2020/2021” Oferta jest dostępna na stronie https://apitec.pl/sprzet-dotacyjny-dla-pszczelarzy-2020-2021
 3. Realizacja zamówień następuje za pośrednictwem firmy 

  Apitec Jerzy Rugała

 4. Kaznów Kolonia 26

  21-110 Ostrów Lubelski

  NIP 9222211050

 5. Aby nabyć sprzęt po cenach zawartych w „ofercie dotacyjnej na sprzęt pszczelarski na lata 2020/2021” firm Apitec oraz Łysoń należy spełnić następujące warunki:
  1. Podpisać umowę dotacyjną z organizacją upoważnioną (związkiem pszczelarskim, stowarzyszeniem pszczelarzy, zrzeszeniem pszczelarzy, spółdzielnią pszczelarską).
  2. Skontaktować się z pracownikiem firmy Apitec i przedstawić ksero, zdjęcie, skan powyższej umowy (dopuszcza się usunięcie danych dotyczących innych producentów sprzętu)
  3. Złożyć zamówienie oraz je opłacić na podstawie otrzymanej proformy.