Wczytuję dane...
VII Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców

Nasz firma Apitec z przyjemnością wsparła VII Pszczelarską Konferencję Młodych Naukowców organizowaną przy udziale; Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu OPP, Stowarzyszenia Natura i Człowiek oraz Karkonoskiego Parku Narodowego.

Cel konferencji: wymiana wiedzy, doświadczeń i integracja środowiska młodych naukowców jako determinanta skuteczniejszej ochrony pszczoły miodnej oraz innych owadów zapylających.

− biologia, chów i hodowla pszczoły miodnej i innych owadów zapylających,
− ochrona i ekologia owadów zapylających,
− wpływ pszczół na rolnictwo oraz przemysł spożywczy,
− historia pszczelarstwa i pszczelnictwa,
− bazy pożytkowe oraz projektowanie ogrodów przyjaznych zapylaczom,
− ekonomika pszczelarstwa, finanse i rachunkowość gospodarstw pasiecznych,
− marketing, zarządzanie, logistyka i prawo w branży pszczelarskiej,
− wykorzystanie produktów pszczelich w przemyśle i usługach,
− współczesne zagrożenia dla owadów zapylających,
− rola i realizacja zadań organizacji pszczelarskich itp.,
− a także wszelkie inne zagadnienia, związane z owadami zapylającymi lub pszczelarstwem.


Szczegółowe informacje: http://www.pszczelarstwo.zgorzelec.pl/